Flow worskspace

11 juli 2020

Hej,
Allting började med en dröm. En dröm att få göra skillnad. En dröm att få ge unga människor möjligheten att växa, utvecklas och göra skillnad. En dröm att särskilt få hjälpa unga människor som av olika anledningar inte har möjligheter, kunskap och sammanhang där de kan få bli den bästa versionen av sig själv. Den här drömmen håller stegvis på att bli en verklighet men den kan omöjligen uppnås utan ett gott samarbete mellan kemi, kapacitet och kompetens. Här nedan vill jag måla drömmen för dig och förklara hur den kan bli verklighet

För ett par år sedan började jag på allvar skissa på hur goda krafter skulle kunna samverka för att bidra till mål, mening och utveckling för fler människor. Efter att i hela mitt vuxna liv arbetat med människor ville jag få bidra på ett bredare sätt till välbefinnande, utveckling och rättvisa. Särskilt för människor som av olika anledningar lever i någon form av utanförskap. 

Jag har under många år haft förmånen att få arbeta tillsammans med människor i södra Etiopien som lever i ett samhälle med stora förändringar av snabb utveckling och med stora utmaningar. Här ser jag en ung generation växa upp som är ivriga att få utbilda sig, starta företag och bidra till samhällsbyggandet. Det var här tanken om FLOW föddes (Future Leaders Of the World).

Vi samlade ihop pengar förra året då vi genomförde ett äventyr i Sverige och fick ihop 55000:- som vi använde för att genomföra vår första Flow Academy i Jinka, Etiopien. Träningsdagarna med tjugo undomar utmynnade i en fortsättning med ideer kring hur vi kan arbeta med småskalig produktuveckling, produktion och utbildning inom plats och återvinning. 

Väl hemma i Sverige har min vän Marcus Johansson som arbetar med plast skissat på och funderat över hur vi kan ta nästa steg genom att iodningställa en container med formsprutor, cadbord och återvinningsprocess. Vår övertygelse är att vi har någonting bra på gång med små industrier, utbildning och utveckling. 

För att få in pengar till att gå vidare med konstruktionen kommer vi även i år uppmärksamma arbetet genom att genomföra ett äventyr. Responsen förra året via sociala medier och privatpersoner var mycket god och vi hoppas på ännu bättre resons i år. 3-8 augusti genomför vi det i Lapplandsfjällen. Målet är 75000:- Har du ett företag som skulle vilja gå in och stötta vår satsning är du varmt välkommen.

Vi behöver samla tre viktiga ingredienser i detta arbete: Kemi, kapacitet och kompetens.

Kemi
Människor som kan samlas kring ett gemensamt mål och arbeta bra tillsammans för att skapa ett resultat.
Marcus kan plast, produktutveckling, produktion oc hprojektledning. Jag kan människor, ledarskap, coaching och teambuildning. Vi behöver kunskap kring företagande och finansiering och därför söker vi samarbetspartners som kan skapa bra kemi med.

Kapacitet
Att vara driftig och förverkliga en dröm är en del av kapacitetskapitalet, men det behövs mer. Det behövs kapital, kunnande och överlåtelse i hela processen. Vi är små men har en stor dröm. Därför välkomnar vi mer kapacitet i teamet för att kunna arbeta uthålligt och kvalitativ.

Kompetens
Att arbeta med produktutveckling, produktion och utbildning lokalt och globalt går inte om kompetensbanken inte finns där. Juridik, logistik, utbildare, och en bra styrelse måste rymmas i kompetensbanken. Här har vi en resa att göra och hoppas att du som läser detta skall kunna ge oss tips om människor och sammanhang som kan vara intresserade att hoppa på tåget.

På bilden ser du en av Marcus skisser och de tre dagar han undervisade i Etiopien förra året fick mig att inse Marcus kompetens på sitt område. Det skall bli kul att följa hans arbete med hur containerna skall se ut.

Till sist: För mig är drömmen inte en container i det mest avlägsna hörnet av ett land i en annan världsdel. Det skulle kunna vara hur många som helst, både på hemmaplan och globalt. Men det handlar främst inte bara om containrar, plast och återvinning. Det handlar om att hjälpa en ung generation att få blomma ut och bli den bästa versionen av sig själv.

Vill du veta mer om FLOW och arbetet med containerprojektet så hör gärna av dig till mig.
Följ oss gärna här på sidan under sommarens äventyr och vägen dit.
Trevlig sommar!

Anders