1. Självledarskap

28 oktober 2020

Dynamic Management använder sig av fem grundläggande moduler i ledarutvecklingen. Den första delen handlar om att lära sig förstå beteenden och olika behov hos sig själv och andra. För att kunna leda andra människor är en förutsättning för ett framgångsrikt ledarskap, att man kan förstå sig själv, sina beteendemönster och ha en god självkännedom.

Inför dina möten med mig loggar du in på vår digitala plattform och läser igenom materialet, gör testet och reflekterar över de frågeställningar som du får där, eller som uppkommer utifrån den situation du står i. När vi möts för tre timmars samtal har du adresserat de frågor du önskar lägga fokus på till mig för att jag skall kunna förbereda mötet på ett så bra sätt som möjligt. På mötet går vi igenom dessa, tittar på självskattningstestet du gjort och dess resultat. Utifrån detta arbetar vi med F-I-T som står för focus, intension, transformation vilket handlar om vad du vill fokusera på i din ledarutveckling, vilka intentioner, mål du önskar uppnå samt hur din transformation, resa skall se ut för att du skall lyckas. Hur detta har gått återkopplar vi till då vi möts på vår nästa träff.

Ungefär så ser din träningscykel ut varje månad under de fem-sex månader som vi arbetar tillsammans.
Här nedan ser du vad vi arbetar med på den digitala plattformen och i vårt möte som sker utifrån ett coachande förhållningssätt.

Beteenden och självkännedom
Del 1: Om beteenden
Att förstå beteenden - Behov - Att förstå olika behov - Behov och motivation - Drivkrafter och värderingar -Emotioner och känslor - Tankar - Att ta tankeledarskap

Del 2: Om beteendeförändring och hjärnan
Att se förändring som något positivt - Vad kan hjärnforskning lära oss? -Praktiska implikationer av hjärnforskningen

Del 3: Ledarskap och beteenden
Utveckla din självkännedom, identitet och stabilitet - Utveckla din förståelse för dina medarbetare - Mångfald berikar- Skapa goda relationer- Skapa en trygg miljö- Fokusera på styrkor och utgå från det som fungerar- Välj den positiva vägen – se framåt

Del 4: Din självkännedom, dina styrkor och autentiska potential
Potential - Dina naturliga talanger och styrkor- Beteendemönster enligt verktyget DISC eller IDI (DISC eller IDI ingår inte i baspaketet) - Självkännedom

Vill du veta mer? Kontakta mig gärna.
Mail: kontakt@andersahlenius.se
Mobil: 0768222722