4. Kommunikation

28 oktober 2020

Alla vet att  kommunikation är viktigt i alla sammanhang. Trots det är brist på kommunikation, eller brist på rätt kommunikation i rätt sammanhang något som är en ständig utmaning. I ditt ledarskap är kommunikation mycket mer än personliga möten, mail, telefonsamtal och sociala medier. Det hanlar om att tänka rätt, tala rätt och handla rätt. Här nedan kan du se vad vi går igenom i den här modulen. 

Del 1: Om kommunikation
Kommunikation är samskapande
Sändare, mottagare och tolkning
Kroppsspråk och kultur
Några gyllene kommunikationsregler

Del 2: Det dynamiska och uppskattande språket
Språk som skapar kraft och riktning
Kommunicera på hjärnans sätt
Börja med framtiden
Uppskattning som drivmedel
Känslan av framsteg och det som fungerar
Tillit och goda relationer

Del 3: Kommunikation i ledarskapssituationer
En ledare kommunicerar ständigt i olika situationer
-Coachande kommunikation
-Målsättande kommunikation
-Uppföljande kommunikation
-Informerande kommunikation
-Möteskultur och kommunikation
-Konfliktlösande kommunikation

Del 4: Beteendemönster och lyssnande
Anpassad kommunikation och beteendemönster
Att lära sig lyssna
Att utveckla ett aktivt lyssnande

Del 5: Feedback och tydlighet
Johari-fönstret
Öppna din kommunikation: Feedback och tydlighet
Förstå kommunikationsstilar

Har du frågor om programmet? Kontakta mig gärna:
Mail:kontakt@andersahlenius.se
Mobil: 0768222722