Känner du dina medarbetare?

29 oktober 2020

Ett utmanande säsong kan alltid innebära en nystart för vårt ledarskap om vi tar den viktiga tiden att reflektera och utvärdera. Vad gjorde jag som var bra i mitt ledarskap innan pandemin förändrade allt? Vad kan jag göra bättre som ledare i den säsongen vi nu är i? Den viktiga tiden för reflektion och utvärdering är aldrig bortkastad tid om du går vidare från tanke till handling. Hur kan du som ledare hjälpa dina medarbetare att utvecklas i förändring? Att avsätta tid för att förstå dina medarbetare och kunder är med andra ord av största vikt.

Dina medarbetare har olika beteenden, behov och drivkrafter varför du aktivt behöver arbeta för att förstå dem. Du behöver kunna gå utanför dina egna tolkningsfilter när du gör detta. Bästa sättet att börja förstå dina medarbetare är att vara observant, nyfiken och ställa frågor som: Vad behöver du? Vad driver dig?, Vad är viktigt för dig? Vad ger ger dig energi? Sen handlar det om att förstå och tolka de svar du får.

Ditt arbete med att förstå dina medarbetares beteenden, behov och drivkrafter förenklas om du kan relatera till olika typer av beteendemönster, behov, drivkrafter, motivationsfaktorer och värderingar. I det viktiga arbetet finns flera metoder och instrument att tillgå för att arbeta kvalitativt för ett så bra resultat som möjligt.

Jag använder ledarutvecklingsprogrammet Dynamic Management för att kvalitetssäkra arbetet med att hjälpa en människa eller grupp utvecklas. Här är några kraftfulla frågor du kan ställa dig inför året som ligger framför:

Hur väl känner jag mina medarbetare avseende beteende, behov eller drivkrafter? Det här kan jag göra för att förstå mina medarbetare bättre: Vad kan du göra för att bättre förstå beteende, behov och drivkrafter hos dina medarbetare?Det här kan det innebära om jag ökar min förståelse för mina medarbetare: Vad kan det innebära om du ökar din förståelse för dina medarbetare?

Skjut inte upp detta till "en annan gång" utan sätt upp en resultatskapande plan för att möta och utveckla dina medarbetare som startar nu. Vill du ha hjälp med att utvecklas som ledare, eller få hjälp med att utveckla dina medarbetare? Jag erbjuder både individ och grupputveckling med väl beprövade verktyg och lång erfarenhet av det.

Önskar dig en fortsatt fin höst!!

Med vänlig hälsning Anders Ahlenius, coach Dynamic Management