Optimal relevans i Dynamic Management

29 oktober 2020


Ledarutveckling som helt passar dig är tanken med Dynamic Management. Därför är FIT Method™ utvecklad av EuroAcademy efter över 30 års erfarenhet av ledarutveckling världen över. Metoden säkerställer relevans och bestående resultat.

Ordet FIT hämtar vi från engelskans “passform” men också att “komma i form”. Metoden utgår från att hitta varje deltagares Fokus, Intention och Transformation. Det handlar också om att låta personligt och professionellt ledarskap gå hand i hand. “Om du vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måste du först finna henne där hon är och börja just där.” Sören Kirkegaard, filosof, 1813-1855

Optimal relevans
FIT Method™ säkerställer att programmet Dynamic Management ger dig som deltagare optimal relevans. Varje coachmöte utgår från dina prioriteringar som sedan diskuteras och omsätts i fokuserade handlingsplaner.

Bestående resultat
Det handlar att skapa bästa förutsättningar för en bestående utveckling genom att mixa momenten tänka, känna och göra. Kort sagt, skapa nya beteenden på ett sätt som hjärnan gillar.

Personlig dokumentation
Du har hela tiden tillgång till ditt egna ledarverktyg där dina anteckningar, reflektioner och handlingsplaner dokumenteras i “My Journey Log”. Detta blir en värdefull tillgång under lång tid och något att ständigt återkomma till.

Vill du veta mer om hur programmet ser ut i sin helhet kan du kontakta mig för ett möte. Du kan dessutom läsa om de olika modulerna här på hemsidan.

Mail:kontakt@andersahlenius.se
Mobil: +46(0)768 222722