Hur utvecklas du till en ledare i världsklass?

28 oktober 2020

Oavsett vilken ambitionsnivå du har så är ledarskapsutveckling en färskvara hos oss alla. Nya generationer växer upp som ser arbete och fritid på ett annat sätt än vad du gör. Digitaliseringen och globaliseringen ställer oss inför nya möjligheter och utmaningar. Och mitt i en ständig förändring skall vi leda och utveckla oss själva och våra medarbetare. Frågan är hur vi gör det på bästa sätt.

Med Dynamic Management™ som är ett online- och modulbaserat program utvecklat av EuroAcademy hjälper jag ledare och medarbetare att utvecklas. Under mer än 30 år har EuroAcademy hjälp tusentals ledare på olika nivåer, världen över att utveckla sitt ledarskap. Programmet jag använder mig av är resultatet av denna erfarenhet.

En stor fördel är att träningen kan genomföras på arbetsplatsen eller i närheten. Du behöver inte resa bort eller åka till en konferensanläggning med dina medarbetare. Både coachingsamtalen, gruppträning och övningarna mellana våra möten kan ske på hemmaplan. Det sparar både tid och pengar i form av resor och boende.

Det bästa av två världar
I Dynamic Management™ kombineras det bästa av två världar. Ett ledarskapsprogram i kombination med individuell coachning eller handledning för team. Genom en tydlig metod med personlig reflektion sätts fokus på att hitta det mest värdeskapande för varje individ och team.

Personligt & Professionellt Ledaskap
Programmet riktar sig till ledare på alla nivåer. Genom kombinationen av personlig coachning och individuell anpassning passar det olika erfarenhetsnivåer. Det fungerar också utmärkt som sk “onboarding” för nya chefer.

Flexibla lösningar för team och företag
Genom en digital plattform kan team (eller företag & organisationer) använda Dynamic Management™ för att kundanpassat och effektivt bygga gemensam ledarskapskapacitet. 

För olika yrkeskårer
Olika yrkeskårer kan med fördel använda Dynamic Management™ för att utveckla grundkunskap inom ledarskap anpassad till olika behov.

Hållbarhet
Vårt moderna samhälle ställer stora krav. Att vara ledare är att stå mitt i förväntningar från olika håll. Dynamic Management™ betonar därför hållbarhet - i våra personliga liv såväl som professionellt.

Språk
Finns på svenska, engelska, danska och ryska.

Beprövat innehåll
Programmet samlar de mest centrala delarna inom ledarskap i fem moduler.

- Modul 1: Beteende och självkännedom
- Modul 2: Dynamisk ledarskap i aktion
- Modul 3: Dynamiska team
- Modul 4: Kommunikation
- Modul 5: Att leda din verksamhet

Så här säger några personer om träningen vi erbjuder:

”Det passade mig och min kalender perfekt. Att få ta steg i min takt gjorde att saker och ting satte sig på bästa sätt”

”Det är som att ha en PT i ledarskap. Jag får verktyg, handledning och inspiration från min coach...men det är jag själv som måste lyfta vikterna mellan våra möten”

”Handlingsplanerna som kontinuerligt byggs under hela programmet ger mig en stor chans att fokusera på det viktigaste för att utvecklas som ledare”

På den här sidan kan du inlägg om vad vi tränar på i de olika modulerna.
Hälsningar Anders Ahlenius