2. Dynamiskt ledarskap i aktion

28 oktober 2020

I modul 2 utgår vi från ditt självledarskap och din självkännedom. Vi fokuserar på dina styrkor och hur du kan använda dessa för att leda på ett framgångsrikt sätt. Precis som inför vårt första träningstillfälle med perosnlig coaching har du förberett dig genom att läsa material kopplat till modulen, göra ett test samt arbeta med reflektionsrågor på den digitala plattformen. När vi möts för andra gången har du adresserat områden du vill fokusera på vid vårt träningstillfälle, innan vi ses.

Så här ser modul nr 2 ut:
Del 1: Kraft genom personligt självledarskap
Självledarskap - Identitetsbildning - Tillvägagångssätt - Engagemang- Hälsa och balans i livet - Tidsplanering och mål

Del 2: Kraft genom professionellt ledarskap

Kraftfunktion1: Verksamhetens kärna
Kraftfunktion 2: Utveckla medarbetare
Kraftfunktion 3: Utveckla relationer
Kraftfunktion 4: Styrning (POLFU)
Kraftfunktion 5: Rörelse och förändring
Kraftfunktion 6: Proaktivitet & interaktivitet
Kraftfunktion 7: Att fatta beslut

Del 3: Att förvänta sig resultat utifrån sitt arbete, inställning och målbilder. (Wow-effekten)

För att läsa mer om Dynamic Management så kan du gå in på www.dynamic-management.se

Vill du veta mer eller anlita mig? Hör gärna av dig.
Mail:kontakt@andersahlenius.se
Mobil: 0768222722