3. Dynamiska team

28 oktober 2020

När vi kommit in ett par månader i träningsprogrammet har du funnit rutiner och skapat goda vanor för att arbeta med din utveckling som ledare. Du arbetar på den digitala plattformen med texter, tester och med dina övningar. När vi möts för tredje gången arbetar vi som vanligt fram en rörelse i rätt riktning utifrån F-I-T som står för fokus, intension och transformation. Du har alltid mig som ett bollplank mellan våra möten och jag kan följa dig på den digitala plattformen.

Dynamiska team hadlar om:
Del 1: Att bygga team
Teamets utvecklingsfaser
Att bygga team och kultur
Teamets byggstenar

Del 2: Att leda team
Ledarens avgörande roll
Att leda genom olika utvecklingsfaser
Teamledarskap kräver tid
Att skifta fokus
Koppling till situationsanpassat ledarskap

Del 3: Att utveckla etablerade team
4D- en utvecklingsmodell i fyra steg
Att leda utveckling
Att utveckla ett team genom tydliga förväntningar

Vill du veta mer eller anmäla intresse för Dynamic Management? Kontakta mig gärna:
Mail: kontakt@andersahlenius.se
Mobil: 0768222722