5. Att leda din verksamhet

28 oktober 2020

Inför vårt femte träningstillfälle har dett gått 4-5 månader och du har både dekonstruerat och rekonstruerat bilden av dig själv, ditt ledarskap, dina styrkor och din ledarstil. Du är på väg in i att leda dina medarbetare och din verksamhet utifrån de nya lärdomarna och färdigheterna som utvecklats. Vid det sista träningstillfället arbetar vi med system att leda, hur du kan odla en god kultur i ditt sammanhang och utveckla din verksamhet.

Del 1: Ledarskap & verksamhetssystem
Att leda verksamheten som ett system
En ledares olika systemperspektiv
Ett verksamhetssystem och dess delar ( + fördjupat appendix)
Bygg ditt POLFU-system (Planera, Organisera,Leda, Följa upp)
Hållbarhet

Del 2: Summering - Ditt nya ledarskap
Att ta sitt ledarskap
Den dynamiska ledaren
Den effektiva ledaren
Ditt STATEMENT som dynamisk ledare

När du tittat på programmet Dynamic Management i de här fem inläggen om de olika modulerna är min förhoppning att du skall se programmet och våra träningstillfällen som en möjlig väg framåt i din utveckling som ledare. Programmet tillsammans med våra träningstillfällen går arbeta med både i grupp och individuellt. Det går också implementera hela ledarutvecklingsresan som en del i ditt företags resa och göra både längre, och kortare.

Hör gärna av dig om du vill at tjag besöker dig/er för att berätta mer och ge er möjlighet att ställa frågor öga mot öga.
Jag ser fram emot att höra från dig.
Mail:kontakt@andersahlenius.se
Mobil: 0768222722

Hälsningar Anders Ahlenius